Mitä on Life Coach valmennus?

08.02.2021

Mitä oikein on Life Coach valmennus?

Sitä minulta kysytään usein. Minullekaan se ei ollut aivan selvää kun hain opiskelemaan Life Coach valmentajaksi Valmentamolle.

Ajattelin että valmennus on "pinnallisia" toiveita elämältä. Minulla siihen liittyi myös ajatus ulkoapäin tulevasta onnesta esim. materian avulla.

Sain huomata heti ensimmäisenä päivänä, että ennakkoluuloni oli väärä.

Valmennus voi toki olla "pinnallisia" toiveita elämältä, mutta muutos lähtee aina itsestä, ei ulkopuolelta!

Valmennus voi olla myös hyvinkin syvällistä ja omaa henkistä kasvua tukevaa. Jokainen asiakas määrittää sen, mitä aiheita valmennuksen aikana tutkitaan.

Life Coach- valmennus on kuin mielen personaltrainingia. "Valmennuksen aikana tehtävät harjoitukset olivat minulle todella herätteleviä ja juuri näiden harjoitusten avulla pääsin käsiksi moniin haitallisiin ajatusmalleihin, joita en ollut aiemmin tiedostanut. "

Olen käynyt reilu kolme vuotta psykoterapiassa ja ajattelin, että en välttämättä enää oppisi uusia asioita itsestäni valmennus opintojeni aikana. Onneksi olin väärässä ja olen saanut oppia paljon lisää itsestäni.

Koulutuksen alussa sain tutustua siihen, kuinka paljon alitajunnan tasolla olevat uskomukset ja ajatukset jarruttivat ja ohjasivat minua omassa elämässäni. Alitajunnan ajatuksia on yhden päivän aikana 80-90 000. Niiden äärelle on hyvä pysähtyä ja tutkia ovatko ne sellaisia minkälaisia niiden toivoisit olevan.

On ollut hienoa oppia, että alitajunnan ajatuksista voi tulla tietoiseksi, jolloin niiden muuttaminen on mahdollista.

Kognitiivisen kolmion mukaan tapahtuu näin: Kun sinulla on ajatus, ajatuksestasi muodostuu tunteita ja tunteista muodostuu toimintaa
​ja toiminnasta taas uusia ajatuksia.
Kun sinä muutat ajatuksiasi, muodostuu myös uudenlaisia tunteita, uudenlaista toimintaa ja uudenlaisia ajatuksia.

Hyödymme siis uusien ajatusten ohjelmoinnista. 😊

Koulutuksen aikana minun on ollut tärkeä ymmärtää se, kuinka mielen muutoksen ei tarvitse olla työlästä. Se voi olla työlästä, mutta aina sen ei tarvitse sitä olla. "Huh, kuinka huojentavaa!" -Ajattelin, kun sen oivalsin.

Aina ei todellakaan tarvitse kaivaa, kääntää, rämpiä ja ryömiä. Omasta rajoittavasta uskomuksesta, kielteisestä tavasta toimia tai epäonnistumisesta ei välttämättä tarvitse muistuttaa itseä joka päivä. Joskus voi yksikin harjoitus muuttaa ajatuksesi ja se voi laittaa hyvän kierteen liikkeelle. Annatko sinä sellaiselle muutokselle mahdollisuuden? Luotatko muutoksen helppouteen?

Ratkaisukeskeinen valmennus, jossa on tukena positiivinen psykologia ja kognitiivinen käyttäytymismalli, tuo sinulle näkyväksi sinun vahvuutesi ja haluamasi tunnetilat. Konkreettisten kysymysten, kartoituksen ja tehtävien avulla saat nopeastikin muutosta elämääsi ja teet sen hyvällä mielellä. "Harjoitukset olivat minulle tunteita purkavia ja voimaannuttavia." Opit myös ymmärtämään, että sinulla on jo kaikki valmiina itsessäsi. Vastaus löytyy aina itsestä. Kun tunnemme itsemme ja tunnistamme voimamme, elämämme on itsemme näköistä ja merkityksellistä. Annamme sisäisen valon loistaa ja annamme sen valaista myös muita, rakkaudella.

Olen hyvin kiitollinen siitä, että aloitin opinnot Valmentamolla. Niin paljon olen oppinut itsestäni ja tavoistani toimia. Olen kirkastanut tavoitteitani, arvojani ja vahvuuksiani. Ymmärrän sen, että mieltä kannattaa jumpata. Olen hämmentynyt valmennuksen monipuolisuudesta ja tehokuudesta. "Tämän valmennussarjan tuloksena sain täysin uudenlaisia näkökulmia jumiutuneisiin tilanteisiin, asioita loksahteli paikoilleen ja pääsin paljon eteenpäin."

Valmennustapani on hyvin intuitiivinen, luotan jokaisen omaan prosessiin, kuulen ja kysyn. Teemme erilaisia harjoituksia, kehollista työskentelyä hyödyntäen. Toisinaan valmennuksissa käytän myös energiahoitoa apuna- asiakkaan antaessa siihen luvan. Valmennuksissa käytän lisäksi NLP-tekniikoita.


Valoa päivääsi!☀

🤍,Pälvi 

ps. Lue asiakaskokemuksista lisää täältä Asiakaskokemuksia